Zakład Produkcji Cukierniczej
76-248 Dębnica Kaszubska
ul. Podgórna 12

tel. 59 813 13 61
fax 59 813 12 85

biuro@zpcdiana.pl

strona główna o firmie nasza oferta kontaktCIASTECZKA KRUCHE

GWIAZDKI (1kg)
GWIAZDKI Z MARMOLADĄ (1kg)

 

- w kartonie zbiorczym 6 sztuk
- na palecie 42 kartony po 6 sztuk

 
Zakład Produkcji Cukierniczej "DIANA"
posiada bogatą ofertę,
na którą składają się produkty takie jak:

  • żelki paczkowane i luzem
  • galaretki owocowe
  • galanteria czekoladowa
  • mleczka
  • Słomka Ptysiowa
  • NOWOŚĆ!
    Ciasteczka domowe

Zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą.

EFMiR
Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym na zadanie pn.:
"Rozbudowa cukierniczego ciągu technologicznego
do wytwarzania produktów z mas tłustych"
współfinansowanego ze środków EFMR.Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór wykonawcy "Rozbudowa cukierniczego ciągu technologicznego do wytwarzania produktów z mas tłustych".  

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Jerzy Klonowski, Jerzy Obuchowicz S.C. ZPUH "SPEC-MASZ", ul. Niepodległości 30, 64-965 Okonek, która uzyskała 95 pkt. wg kryteriów oceny ofert.
 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Zakończył się Projekt pn.: "Wzmocnienie potencjału gospodarczego zakładu cukierniczego "DIANA" poprzez zakup maszyn do produkcji nowego asortymentu produktów" zrealizowany w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Cel Projektu: rozwój prowadzonej działalności gospodarczej Zakładu Produkcji Cukierniczej "DIANA" w Dębnicy Kaszubskiej poprzez zwiększenie różnorodności oferty produktów w wyniku rozbudowy sieci technologicznej przez zakupione nowe maszyny i urządzenia oraz utworzenie jednego nowego miejsca pracy.

Całkowita wartość Projektu: 202 704,00 zł
Wysokość kosztów kwalifikowanych: 164 800,00 zł
Wysokość dofinansowanie z EFMR: 82 400,00 zł